Praktisk lederutvikling
 

Å være leder i dagens arbeidsliv er en stor utfordring for de fleste. Forholdet til sin egen rolle og funksjon opp mot det systemet man befinner seg i, er ikke alltid like lett. Det å måtte forholdet seg til effektivitetskrav, tidspress kombinert med relasjon til flere ulike menneskelige personligheter kan til tider føles at man ikke alltid strekker til – noe som kan oppleves ubehagelig - kanskje til dels også en angstpreget tilværelse. For virksomheten selv vil også dette være uheldig.

Sandhaug Consulting kan være en nøkkel som kan åpne døren for deg/dere - mot en enklere vei mot en mer verdiskapende hverdag.

Sandhaug kan bistå med interne kurs, seminarer, konsultasjoner og coaching der:

- Ledere står overfor avgjørelser/beslutninger som oppleves som   vanskelige.
- Ledere som ønsker å lede seg selv i enkelte situasjoner.
- Ledelse og tillitsvalgte sliter med å få til konstruktive   samarbeidsformer.
- Virksomheter ønsker en vurdering av ledelseskulturen