Gruppe prosesser
 
 
 
  Vi vet at sammensetningen og samhandlingen i en gruppe kan være helt avgjørende resultatmessig – og dermed få svært ulike konsekvenser for både gruppen, virksomheten og sågar gruppemedlemmene selv.

Når gruppedynamikken trer inn og utvikler gruppekulturen utvikler det seg elementer det er vanskelig å se eller oppdage selv – eller kanskje gjøre noe med. Slike elementer kan til dels være kompliserende samt inneholde en del fallgruver. Samtidig
er det viktig å ha fokus på drivkraften/energien i gruppen.

Spørsmålet jeg stiller er om gruppen kan fungere bedre?
Hvis følelsen er ja, kan Sandhaug Consulting bidra med følgende;

- Gruppetrening
- Konkret forbedre det interne samarbeidet i gruppen til mer
  samhandling
- Øke yteevnen og samarbeidet i gruppen
- Gå konkret tilverks mht de problemstillinger gruppen føler at
  de sliter med.
- Bygge opp et team
- Være en motivator