Omtale
 
Ukeavisen Ledelse
23 september 2005, s.37
"Hvordan norske styrer fungerer?"
Les mer:

Fredriksstad Blad
24 april 2005, s. 1 og 6
"Livsgnisten ble tent på ny"
Les mer:

Advokatfirmaet Sinding as

Advokatfirmaet Sinding AS har benyttet Sandhaugs tjenester innenfor disse områdene:
-samarbeidskonflikter
- konfliktbehandling
- mobbe – saker
- psykososialt arbeidsmiljø
Sandhaug har vist stor breddekunnskap, og har således en personlighet som gir de tvistende parter en ro og tillit som gir svært gode forliksordninger. I tillegg til Sandhaugs dyktighet, har han vist vårt firma meget god service og tilgjengelighet. Vi kan derfor i slike saker som nevnt ovenfor gi Sandhaug Consulting de beste anbefalinger.

Sykehuset Østfold HF
Sandhaug har bidratt på en meget god måte i flere vanskelige personkonflikter. Han viser åpenhet for andres synspunkter og bidrar til gjensidig informasjonsutvikling.

NITO
NITO ( Norges Ingeniørorganisasjon)
Sandhaug er god til å skape kontakt og relasjoner. Sandhaug er problemløsningsorientert i sin arbeidsform og har evne til å finne kreative løsninger. Sandhaug har en behagelig framferd og han har evne til å skape god dialog.

Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetet Fredrikstad/Sarpsborg har ved ulike anledninger benyttet oss av Sandhaug Consulting. Sandhaug har vært med som kursutvikler og vi har kjøpt kurs han har utviklet. Han har også vært kursleder. Kursene har i hovedsak hatt tema motivasjon – egenmotivering. Per Sandhaug er godt likt både av kursdeltakerne og blant våre ansatte. Han er godt forberedt, inspirerende og evner å se den enkelte kursdeltakers forutsetninger. Han klarer derfor å tilpasse undervisningen de ulike nivåer deltakerne befinner seg på. Vi har benyttet oss av Sandhaugs tjenester og ønsker også å gjøre det i fremtiden.

TS kompetanse as
TS Kompetanse AS har ved ulike sammenhenger engasjert Sandhaug Consulting til å holde kurs innen personlig utvikling – motivering mot en målsetting. Sandhaug har vist seg å være en meget god motivator for kursdeltakerne, og har gjennom sin kunnskap og væremåte gitt gode resultater. TS Kompetanse AS vil derfor gi Sandhaug Consulting de aller beste skussmål.

Fredrikstad Legesenter AS
Virksomheten har vokst raskt de siste årene. Utviklingen har medført et behov for vurdering av ledelsesstruktur og teamutvikling. For oppdraget valgte vi å knytte til oss Per Sandhaug. Oppdraget besto i å intervjue de ansatte for å avdekke deres syn og ønsker på alle ledelsesfunksjoner. Systematisere behovene og konkretisere dem. Vurdere kommunikasjon mellom kunder, ansatte, daglig ledelse og virksomhetens styre. Samt å foreslå forbedringer og peke ut områder som kan forbedres. Vi har merket oss at de ansatte har tillit til ham. Oppdraget har blitt gjennomført med stor grad av struktur, empati og integritet. Vi anbefaler ham på det varmeste for lignende oppdrag


Uttalelser fra tidligere kurs:
” Jeg følte etter kurset mye større trygghet og selvtillit ved å være en aktiv part i lønnsforhandlinger”
” Dialogen med kursholder har gitt meg mye lærdom”
” God Kursleder. Veldig klare og gode tilbakemeldinger på spørsmål.”
” Kurset er komplett”

” Livsgnisten ble tent på ny”
” Fantastiske uker”
” Dette kurset har gitt oss håp”
” Sinnsykt deilig å gå hit”
”Jeg gleder meg til neste uke”